vitamin D
{hoành}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả vô hại
1

Nói tắt của từ hoành tráng, chỉ cái gì đó to tát, lớn lao, cao cả.

Nó làm bữa tiệc sinh nhật hơi bị hoành.

đăng bởi Vu Doan Tu đến từ Hanoi-Vietnam (September 28, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hoành"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com