não
{huýt gió không nổi}
1

tức, bực mình, buồn (do đó mới huýt gió không nổi)

A: Giận tao hả? chọc xíu mà giận òi cha!

B: ai giận mày!

A: huýt gió coi!

B: ...huýt gió léo nổi...

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (November 11, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "huýt gió không nổi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau