phê
{iraq}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

đi liền với sự giang hồ, gan dạ, gan tày trời, không ai dám đụng đến. Thường đi với động từ như: đi, trở về,...

Thằng đó dám vô công an phường quậy. Nó mới bên iraq về chắc luôn!

đăng bởi A Lý Bà Ba đến từ Orange County (March 16, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "iraq"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau