thơm mùi nhang
{j}
Nguồn gốc trường lớp - học đường
Hậu quả vô hại
1

Biến thể (viết tắt) của từ "gì".

(Nguồn gốc của từ này có thể là từ teencode thời nay hoặc từ thói quen gõ tắt cho nhanh trên bàn phím T9 có trong các dòng điện thoại cũ như Nókià í.)

Vd j nua? (Ví dụ gì nữa?)

đăng bởi 84436 đến từ LA (October 02, 2016)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "j"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau