bó tay
{jim}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Các từ khác nghĩa tương đương: chym, chim, lol, lolz, trym,
1. Danh từ: Là từ chỉ bộ phận sinh dục nữ (hoặc của nam trong một số trường hợp), dựa trên sự đồng âm khi phát âm giữa chữ "j" (trong tiếng Anh) và chữ "ch" (trong tiếng Việt).
Dùng trong chat, không phổ biến lắm.
2. Động từ: hành động ngắm nghía ai đó 1 cách có ý đồ xấu

1. Tao cắt jim mày bây giờ!
2. Tao đang jim nhỏ đó.

đăng bởi SqueaK đến từ HCMc (March 24, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "jim"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau