what the fuck?
{kéo}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả vô hại
1

hút một điếu thuốc hay làm một cử xì ke

kéo một hơi nữa rồi hẳn về ... hượm đã

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (April 05, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "kéo"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com