Lìn
{kéo gỗ}
1

Chỉ việc ngáy khi đi ngủ (nghe như kéo (cưa) gỗ).

_Thằng A cả đêm kéo gỗ làm tao éo ngủ được.

đăng bởi Donnie_Arc đến từ Wonderland a.k.a HVD (October 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "kéo gỗ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com