what the fuck?
{kép Nhựt}
1

cứt nhẹp: chỉ người tình người nước ngoài (thường là nam) với vẻ miệt thị

ái cha, con Hồng hôm nay lại đi chơi với kép Nhựt nữa nhaaaa....

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (February 28, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "kép Nhựt"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com