Tự sướng
{kí lô}
Nguồn gốc ngoại ngữ
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

xuất phát từ "kilogram" nhưng thay vì nói "kí (lô)" người Bắc nói "cân"

- Mua sẵn 3 kí lô thịt trong tủ lạnh

đăng bởi tr0nhehe đến từ Ls (November 25, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "kí lô"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com