Hồ Cẩm Đào
{kặk}
1

kặk=cặc=chym=buồi....Bộ phận sinh dục nam giới(nói tục)
*Áp dụng trong trường hợp chửi nhau

Đkm con đĩ hãm lồn..Bú kặk cho ông này..

đăng bởi [L]ie đến từ Không bít lun! (November 07, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "kặk"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com