Lìn
{kẹo đồng}
1

đạn trong cây súng của quân nhân, 2 cục kẹo của mấy anh con trai

Coi chừng tao cho ăn kẹo đồng bây giờ, ngồi yên đó tao khám xét

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 28, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "kẹo đồng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com