kiếm chút cháo
{kẹo kéo}
Nguồn gốc chửi rủa
Hậu quả hậu quả khó lường
1

chỉ những người ki bo bủn xỉn

- Thằng Quyền nó kẹo kéo lắm, bạn bè mượn ít tiền mà nó ko cho!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (October 08, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "kẹo kéo"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com