cùi bắp
{kềnh}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

nằm 1 cách thoải mái xuống giường.

kềnh 1 lúc ( nằm nghỉ 1 lúc )

đăng bởi hot_ne đến từ hỏi làm zè (April 02, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "kềnh"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com