còn không biết
{kỆ mẹ thằng vỆ !}
Nguồn gốc hình ảnh đồng âm thán từ
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Những người mà cái TÔI cá nhân quá lớn !

Đầu tháng đa số mọi người đều kiêng GÁI duy có mỗi mình em " KỆ MẸ THẰNG VỆ "...

đăng bởi Marlboro đến từ Hà Nội (August 19, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "kỆ mẹ thằng vỆ !"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com