kinh cậu mười lăm phút
{kỳ đà cản mũi}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

từ dùng để chỉ ai đó hay can thiệp vào chuyện người khác

- Cái thằng kỳ đà cản mũi này, tao đã nói là đừng xía vô mà!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 27, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "kỳ đà cản mũi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau