xị
{kỳ bẽo}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

chơi đánh bạc

tiếng lóng Hải Phòng khoảng 1945 - đồ cổ

thủ địa không mà kỳ bẻo??

- có tiền không mà đòi chơi bài?

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (April 05, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "kỳ bẽo"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com