69
{ka ka}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

nụ cười sảng khoái khi chát chít

anh đến giả tiền nét giúp em nhé.
ka ka, con này cắn câu rồi.

đăng bởi đến từ hn (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ka ka"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com