đứt
{karaoke dân tộc}
1

Chỉ hát ca trù

Các cụ nàh nho hay đi hát karaoke dân tộc lắm

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "karaoke dân tộc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com