nắng cực
{ke}
Nguồn gốc ngoại ngữ
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

từ "care" - quan tâm hay để ý

- Cứ hỏi, đâu ai ke

đăng bởi tr0nhehe đến từ Ls (November 25, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ke"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com