hàng tuyển
{khìn}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

một cách nói của mí pé 9x cho chữ khùng

không xinh, không thông minh, ngu bất thình lình, xấu tính là bẩm xinh, nhưng không dễ bị khìn.

đăng bởi Hạnh đến từ Q6 - HCM (March 01, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "khìn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com