b
{khóc tiếng Mán}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả vô hại
1

vào thế bí, không biết làm sao

Mày chặn thế thì nó có mà khóc tiếng Mán. Hết đường.

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "khóc tiếng Mán"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com