cây hàng
{không cần học cũng có bằng}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

luồn lách, không quan minh, làm những việc không tốt cho xã hội và cho bản thân

tao không cần học cũng có bằng, cũng có việc làm đàng hoàng, lương rủnh rỉnh đủ nhậu rồi

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 30, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "không cần học cũng có bằng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com