khô máu
{khăn mùi soa}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Hậu quả chửi rủa
1

Quần lót của nam

Khăn mùi soa của anh nhữung 300K đấy nhé

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "khăn mùi soa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com