xung
{khệnh}
Nguồn gốc chửi rủa
Hậu quả chửi rủa
1

chỉ thái độ trịch thượng,tinh tướng của một ai đó

A:này,tao vừa gặp và nc vs thằng C ở nhà thằng D mày ạ
B:Dm,mày nói với thằng đấy làm éo j,nó khệnh bỏ mẹ

đăng bởi kukhenh38 đến từ vinh city (October 07, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "khệnh"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com