Bà cố
{khỉ gió}
1

Nói những lời sáo rỗng, cương với người đối diện, từ này chỉ nên để con nít sử dụng!

Mày nói khỉ gió gì đó?
-Lấy giùm tao tờ giấy.
Chi?
- Khỉ gió mầy, tao đang ỉa...

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (April 07, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "khỉ gió"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com