trung tiện
{khủng bố}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

từ này ban đầu là tiếng lóng, sau dần dần được sử dụng rộng rãi trong xã hội và trên phương tiện truyền thông.

Ý nghĩa: đe dọa (về tinh thần), làm cho ai lo sợ

Có khi còn được dùng theo nghĩa "khủng khiếp quá"

(vnexpress.net) ...dùng ảnh sex để "khủng bố" tinh thần mình, công an phường xxxx đã gửi giấy triệu...

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 14, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "khủng bố"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com