a rùi
{khứa}
Nguồn gốc chửi rủa văn phòng công sở
Hậu quả phù mỏ
1

Chỉ đích danh một người nào đó nhưng mình không thèm kêu tên người ta. Hành động không được đứng đắn cho lắm, nói sau lưng người khác.

thằng khứa sếp tao ngày hôm wa láo cá wá

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (April 07, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "khứa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com