Quẹt khu
{kho quẹt}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

kho <-> hấp

quẹt <-> diêm

hấp diêm <-> hiếp dâm

Xuất xứ: xóm Sơn Ca 7A Trần Kế Xương, P7, PN sáng chế đầu mí năm 90.

... loa phát thanh Phường 7...

"Anô anô, lồng bào chú ý, các em gái tuổi từ 19 - 20 không nên đi vào các ngõ tối, đề phòng nạn kho quẹt đang hoành hành. Quyết tâm không để bị kho quẹt!! Không kho quẹt! Không kho quẹt!!"

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 07, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "kho quẹt"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com