tú quyên vo tròn
{kiếm chút cháo}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

được lợi chuyện gì

Tụi bây!! Tới đây kiếm chút cháo coi!! Quạ quạ

Nghe đâu bên nhà thằng 2 mới trúng số!! Qua kiếm chút cháo mới được

(bon chen, xấu lắm, hông nên làm nha pà kon)

đăng bởi A Lý Bà Ba đến từ Orange County (March 19, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "kiếm chút cháo"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com