cam
{kinh cậu mười lăm phút}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Thành ngữ này xuất hiện tại Hà nội những năm 70 của thế kỷ trước được sử dụng như tính từ, danh từ, động từ chỉ sự khinh bỉ hoặc hành động khinh bỉ

kinh cậu 15 phút, đánh nhau không?

Mày muốn gì muốn đánh nhau hả? Kinh cậu mười lăm phút,muốn khônng

đăng bởi Sat That đến từ Hanoi (March 30, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "kinh cậu mười lăm phút"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com