nghiên cứu giấc mơ

Từ 'kinh khủng khiếp' này chưa có,
bạn cho nó cái định nghĩa của bạn đi.

Những từ liên quan đến chữ 'kinh khủng khiếp':
1
xám hồn

tính từ hay trợ từ chỉ sự kinh khủng, ngoài sức tưởng tượng

Í í í ... xám hồn !!

Đó, cho ba coi đó ba, ba thấy xám hồn với 2 vợ chồng nhà nó chưa??
- kịch Vô Tình -

đăng bởi Hải đến từ Vũng Tàu - Bà Rịa (March 19, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "kinh khủng khiếp"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com