bắn súng
{kon}
Nguồn gốc đồng âm
Hậu quả vô hại
1

kí nì chắc là sính ngoại đây, zới lại khi nhắn tin xài "k" nhanh hơn "c" nghĩa là con đó

kon gái dễ thương như kon gà

đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (April 26, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "kon"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com