áo mưa
{kotex}
1

hút máu ^^!
dân chơi các game đối kháng thường dùng từ này để chữi đối phương
chủ yếu là trong CF: dùng để chữi khi đối phương không chịu bắn head shoot (xuyên táo)

trong khi bắn CF:
-Head shoot nha mày
bùm bùm bùm
-ẸC, thằng này kotex dễ sợ

đăng bởi Dracula đến từ Đà Nẵng (October 21, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "kotex"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com