35
{làm hàng}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả vô hại
1

Trưng bày, thể hiện nhằm thu hút hoặc đánh lừa sự chú ý của người khác, thường không đúng sự thật.

Con dở nó làm hàng một thôi một hồi, thế mà khối thằng chết.

đăng bởi Vu Doan Tu đến từ Hanoi-Vietnam (September 29, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "làm hàng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com