wth
{làm màu}
Nguồn gốc chửi rủa
Hậu quả phù mỏ
1

- làm dáng
- ra vẻ, giả tạo

Con nhỏ Phương Trinh làm màu hoài, mặt xấu như ma cấu mà đòi 20.000 USD

đăng bởi trong dat đến từ Ha Noi (September 06, 2012)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "làm màu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com