đi cày
{làm phát}
1

hút một điếu thuốc

Làm một phát thôi nhá

ra sân làm phát giải lao đi chiến hữu

đăng bởi Thu Phương đến từ Việt Nam (April 03, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "làm phát"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com