đồ sát
{làm việc}
1

Là một từ chỉ khả năng của con người trong bất kể tình huống nào cũng chấp nhận được: dung tục có, nghiêm túc có, cao siêu có,... Chỉ một con người đa dạng, đa diện.

- Anh ta làm việc được.

đăng bởi moc đến từ dia nguc (November 06, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "làm việc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com