lol
{lâu như con trâu}
Nguồn gốc hình ảnh
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Chỉ ai đó làm việc gì rất lâu, chờ mãi không xong. Xuất phát từ việc con trâu đái rất lâu.

chòi ơi, lâu như con trâu luôn, thôi tui đái ngoài đây luôn

Đái cái quái gì mà lâu như con trâu!

đăng bởi Katatunix đến từ Viva Emptiness (September 27, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lâu như con trâu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com