chơi
{lém}
Nguồn gốc đồng âm thán từ
Hậu quả vô hại
1

nghĩa là lắm đó keke

Kon bồ tao xinh lém

tags kon bồ lém
đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (April 26, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lém"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com