tia
{lép}
Nguồn gốc trường lớp - học đường
Hậu quả phù mỏ
1

Chỉ sự nhỏ, bé của một vật gì đó: đậu phọng lép, dép xẹp lép (mòn)...

Vú con nhỏ này lép quá tao không thèm!hihi

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (April 07, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lép"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com