cây đinh
{lên đường}
1

chết, mất, hi sinh

bắn cho tốt nhá!!

bắn trúng thì tao về với vợ con, bắn hụt là tao lên đường đó nha mấy thằng lính mới kia!!

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 23, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lên đường"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com