kinh cậu mười lăm phút
{lên đỉnh}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

TL chỉ sự cực khoái khi quan hệ tình dục

A:dạo này bã xã tôi ít khi đuoc lên đỉnh wa
B:ông íu wa a
A:đâu,vẫn đảm bảo chất lượng mà sao không thấy bả lên

đăng bởi kukhenh38 đến từ vinh city (October 11, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lên đỉnh"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com