6x
{lên đời}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

sự nâng cấp, thay đổi cuộc sống hiện tại lên mức cao hơn, thường là về kinh tế, sau đó đến tinh thần

Trúng số kì này là lên đời nha em.

đăng bởi Thu Phương đến từ Việt Nam (March 24, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lên đời"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com