thông thầu
{lên bàn thờ}
Nguồn gốc chửi rủa
Hậu quả phù mỏ
1

hù chuẩn bị chết

Mày rửa chân rồi lên bàn thờ là vừa.

đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (April 26, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lên bàn thờ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com