đuối lý
{lên dĩa}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả chửi rủa
1

thủ tiêu ai đó, thanh toán

Đại ca: "Nó mà còn lóc chóc 1 lần nữa, mày cho nó lên dĩa cho tao"

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 09, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Bác ơi, làm ơn lên dĩa tiền dùm con một cái.
đăng bởi khatrungan
Hình Minh Họa Cho Từ "lên dĩa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com