nuốt củ gừng
{lên hình với chú Bình}
1

từ việc lên phường làm việc với chú công an khu vực tên Bình, nếu có phạm tội sẽ bị chụp hình "lưu niệm", câu 'lên hình với chú Bình' chỉ sự việc bị bắt quả tang, đưa lên gặp người có thẩm quyền (không chỉ là Công An) có thể là Bố Mẹ, Ông Bà, Thầy Cô, Đại Ca Lãnh Đạo...

A... mày dám quay bài à, tao cho mày lên hình với chú Bình nhá!!!

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (April 01, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lên hình với chú Bình"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com