c
{lên máu}
Nguồn gốc hình ảnh đồng âm
Hậu quả vô hại
1

chỉ sự tức tối tột độ có thể dẫn đến những hành động điên loạn

DMCDM tụi ăn cướp này, tao mà bắt được mày tao d giao công an, tao thuốc mày lú rồi treo trên cây làm khỉ coi nhà nha mày, tao lên máu rồi nha tụi mày!!

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 08, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lên máu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com