wuôn cúp
{lên nóc tủ}
Nguồn gốc hình ảnh
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chết

Thế rồi tất cả chúng ta
Đều lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân
(Bảo Sinh)

đăng bởi lamti đến từ Que me (May 01, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lên nóc tủ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com