liệt con chuột
{lìn}
1

lóng, chỉ bộ phận sinh dục người phụ nữ Việt Nam, biến âm của chữ l..`n.

Đau nhá! Tưởng mấy thằng editors nó cho mình bỏ hình lìn thật trên này à

Cái con lỳn này!

Úi giời ơi, lìn mày trông tởm hàng thế!!

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 11, 2008)
2

từ có ý nghĩa ko tốt lắm, dùng để nói xốc một người khác,
bạn bè thân nói với nhau có thể tạm chấp nhận, người ngoài mà dùng là bị phù mỏ

thằng Lìn này mày đái gì mà lâu thế

đăng bởi Nem đến từ ko cố định (February 23, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lìn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com