giang hồ gốc
{lí lắc}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

từ dùng để chỉ những đứa nhỏ khôn, lanh

- thằng con cô Tư lí lắc ghê, mới bây lớn mà nói chuyện hơn người lớn

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (October 25, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lí lắc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com